Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.kurish.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.kurish.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1. Termini

1.1. KURISh alus darbnīca – tiešsaistes tirdzniecības vietai www.kurish.lv īpašnieks ir SIA “Kerbelis”, reģistrācijas Nr. 40103495639, juridiskā adrese: Krasta iela 103, Rīga, LV-1019, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;

1.2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces KURISH alus darbnīca, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar SIA Kerbelis;

1.3. KURISh E-veikals – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.kurish.lv, kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;

1.4. Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;

2. Pasūtīšana

2.1. Klients var izmantot KURISh E-veikala pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.

2.2. Veicot preču pasūtīšanu Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4. Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu KURISh E-veikalam sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumiem un nosacījumi 10. sadaļā.

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Preču cenas KURISh E-veikalā ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2. Preču piegāde Klientam tiek veikta tikai tad, ja pasūtīto preču kopējā summa (bez piegādes maksas) KURISh E-veikalā pārsniedz 20.00 EUR un norādītā piegādes adrese atrodas Rīgas teritorijā.

3.3. Ja norādītā piegādes adrese atrodas ārpus Rīgas teritorijas, KURISh E-veikals patur tiesības atteikt piegādi par to priekšlaicīgi brīdinot Klientu.

3.4. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjerpiegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Rīgas teritorijā 5 EUR, ja preču kopējā cena piegādei ir virs 20.00 EUR, bet mazāk par 49.99 EUR. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 50.00 EUR.

3.5. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas KURISh E-veikala maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

3.6. Pēc pasūtījuma saņemšanas KURISh E-veikals nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprināšanu.

3.7. Preces tiek komplektētas kartona kastēs vai plastmasas maisos.

4. Produktu apkopošana un piegāde

4.1. KURISh E-veikals cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ KURISh E-veikals negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Piegāde tiks veikta 2 darba dienu laikā pēc apmaksas veikšanas uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. KURISh E-veikals piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

4.2.1. piegādātājam ir Klienta piekrišana; un

4.2.2. mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. KURISh E-veikals vienmēr rezervē sev tiesības piegādāta pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

4.3. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, KURISh E-veikals var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.4. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja un par atkārtotu piegādi būs jāveic maksājums 5 EUR vērtībā neatkarīgi no pirkuma kopējās summas.

4.5. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja KURISh E-veikalam ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.

4.6. KURISh E-veikals dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, KURISh E-veikals neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

4.7. Pasūtījumu apstrāde tiek veikta darba dienās starp plkst. 9:00-16:30; pasūtījumu izsniegšana netiek veikta no plkst. 22:00 līdz 8:00.  

5. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Produkti, kas attēloti KURISh E-veikalā, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēju izmantot atteikuma tiesības 7 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot KURISh E-veikalu. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos KURISh E-veikals izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2. KURISh E-veikalam ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no pārtikas šīs preces ir jānogādā atpakaļ adresē uz kuru norāda KURISh E-veikala darbinieks. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jekādiem bojājumiem, oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, KURISh E-veikals patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie KURISh E-veikals ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un KURISh E-veikals noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. KURISh E-veikals patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt pie KURISh alus darbnīca.

7. Pasūtījuma atcelšana

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, KURISh E-veikals var uz laiku vai pilnībā pārtraukt internet tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, KURISh E-veikals atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

8. Klientu aplakpošana

8.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos KURISh E-veikals sazinaties ar mums darba laikā 09:00-16:30 pa telefonu +371 28382919 vai e-pastu: alus@kurish.lv

9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1. KURISh E-veikals var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

9.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

9.3. Ja Klients uzskata, ka KURISh E-veikals ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

10. Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par KURISh E-veikals piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā.

Lietošanas noteikumos pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2021. gada 12. martā.